Rooms Katholieke Kerk Asten Heusden Ommel

- informatie Angelusparochie -

Uitvaart – overledenen

Het eeuwige licht verlichte hen…

Jo Rutten-Coopmans (87 jaar) geboren op 15 mei 1927 en overleden op 11 december 2014. De plechtige uitvaartdienst is op dinsdagmiddag 16 december om 14.00 uur in de H. Maria Presentatiekerk, Wilhelminastraat 1-3, aansluitend is de bijzetting op het kerkhof te Asten.
 
Mia Cortooms-Kivits (75 jaar) geboren op 31 mei 1939 en overleden op 11 december 2014. De plechtige uitvaartdienst is op dinsdagmorgen 16 december om 10.30 uur in de H. Maria Presentatiekerk, Wilhelminastraat 1-3, aansluitend is de ter aarde stelling op de parochiële begraafplaats, Kerkstraat 6, te Asten
 
Mies Verdijsseldonk (103 jaar) geboren op 26 juni 1911 en overleden op 11 december 2014. De plechtige uitvaartdienst is op maandagmiddag 15 december om 14.00 uur in d H. Maria Presentatiekerk, Wilhelminastraat 1-3, aansluitend is de ter aarde stelling op de parochiële begraafplaats, Kerkstraat 6, te Asten 
 
Thea Hoste-Leyenaar (86 jaar) geboren op 8 april 1928 en overleden op 3 december 2014. De plechtige uitvaartdienst is op dinsdag 9 december om 12.30 uur in de H. Maria Presentatiekerk te Asten waarna om 14.30 uur de crematie te Heeze.

Karel Driessen (61 jaar) geboren op 31 januari 1953 en overleden op 28 november 2014. De avondwake om 19.00 uur is op woensdag 3 december in de H. Maria Presentatiekerk te Asten. En op donderdag 4 december is om 10.45 uur de crematie te Heeze.

Zus Kuijpers-van Hugten (81 jaar) geboren op 21 januari 1933 en overleden op 13 november 2014. De plechtige uitvaartdienst is op dinsdag 18 november om 10.30 uur op het priesterkoor van de H. Maria Presentatiekerk te Asten waarna de bijzetting op het kerkhof.

Trees Loomans-Hoebergen (83 jaar) geboren op 28 mei 1931 en overleden op 11 november 2014. De plechtige uitvaartdienst van Trees is op zaterdag 15 november 2014 om 10.30 uur in de H. Maria Presentatiekerk te Asten waarna de bijzetting op het kerkhof in het graf van haar man Tjeu zaliger.

Frans Berkers (89 jaar) geboren op 4 september 1925 en overleden op 5 november 2014. De plechtige uitvaartdienst van Frans is op dinsdag 11 november 2014 om 10.3o uur in de H. Maria Presentatiekerk te Asten waarna crematie te Heeze.

Ben Martens (93 jaar) geboren op 25 maart 1921 en overleden op 19 oktober 2014. Ter intentie van Ben Martens is er op vrijdag 24 oktober om 11.30 uur een plechtige uitvaartdienst in de H. Maria Presentatiekerk, Wilhelminastraat 1, te Asten waarna crematie en later de urn bijzetting  op de kerkhof t.z.t. in graf van zijn zoon.

Frans van der Heijden ( 65 jaar) geboren op 13 oktober 1949 en op overleden op 15 oktober 2014. Voor Frans is op maandag 20 oktober om 10.30 uur een uitvaartdienst in de H. Maria Presentatiekerk, Wilhelminastraat 1, te Asten waarna begrafenis op ons kerkhof.

Hans Boot (67 jaar)  geboren op 27 februari 1947  en overleden op 29 september 2014. De plechtige uitvaartdienst is op vrijdag 3 oktober 2014 om 11.00 uur in de H. Maria Presentatiekerk te Asten waarna de crematie.

 

 

Pastoor

klik voor foto pastores

R.K. Angelusparochie H.Maria Presentatie kerk te Asten

0493 691315
Openingstijd: Secretariaat:
Ma-Vr 10.30 - 12.00 uur
+ Do. 19.00 - 20.00 u

Bedevaartplaats kerk te Ommel

0493 691415

H. Antonius van Padua kerk te Heusden

0493 699769

Twitter Updates

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.